Rule

posted on 06 Nov 2009 05:11 by ares

บทความ รูปภาพ ทุกอย่างที่เป็นเนื้อหาในบลอกนี้

ห้ามนำไปเผยแพร่ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก่อนได้รับอนุญาตค่ะ

ถ้าอยากนำไปใช้ กรุณาส่งเมลมาบอกก่อนจะเอาไปใช้

และเมื่อนำไปใช้แล้ว กรุณาให้เครดิตด้วยค่ะ

กฏของเราค่ะ

1.การเอาไปโดยไม่บอก เราถือว่าขโมยค่ะ
2.การนำไปแปะโดยลบเครดิตออก เราถือว่าแอบอ้างค่ะ
3.ถ้าต้องการนำไปเผยแพร่ ส่งเมลมาขออนุญาต และกรุณาลงเคตดิตค่ะ